Финансовият зам.-кмет на Община Добричка Дико Иванов в студиото на Дарик Добрич
Финансовият зам.-кмет на Община Добричка Дико Иванов в студиото на Дарик Добрич / Дарик Добрич
Строителната програма на общината възлиза на 3 млн. и 500 хил.лв.
С  1 млн. 288 хил. 474 лв. в повече спрямо миналата година е проектът за бюджет на община Добричка, съобщи за Дарик финансовият зам.-кмет на общината Дико Иванов. Общата финансова рамка на бюджета за 2018 г. възлиза на 19 млн.708 хил.лв. От тях за държавни дейности са предвидени  12 млн. 50 хил. и 100 лв., останалите са за местни дейности.

Най-голямо е увеличението в предвидените средства за образование – 1 млн. 111 хил.774 лв. Има леко увеличение на целевите средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - от 291 хил. 600 на 353 900 лв. Увеличена е и целевата субсидия за капиталови разходи със 114 хил. и 300 лв. спрямо миналогодишната.

Не се предвижда увеличение на местни данъци и такси през 2018 г в община Добричка, подчерта Дико Иванов. Той припомни, че  единствената промяна, която е вече факт, е увеличението на таксата за битови отпадъци от 4,4 промила на 5 и 5,4 промила  за имоти на физически лица и от 4,4 на 6,4 промила за имоти на юридически лица и нежилищни имоти на физически лица. Това увеличение е било  продиктувано от нарастващите разходи за дейност „Чистота” на територията на общината, обясни зам.-кмета.

„За пореден път в предложения проект за бюджет имаме една амбициозна строителна програма, която е в размер на 3 млн. и 500 хил.лв. 230 са записаните обекти в строителната програма на общината за 2018 г. , отделно от тях има 27 обекта, които са с общинско значение, като язовири, язовирни стени, преливници и др. Близо 400 хил.лв. са заделени специално за ремонт на язовирите” – коментира още финансовият зам.-кмет.

Традиционно и тази година в община Добричка средствата в общинската хазна приоритетно  ще се изразходват за ремонт и цялостно асфалтиране  на уличната мрежа в селата – за тази цел са заделени около 850 хил.лв. Със средствата за зимно поддържане в размер до 350 хил.лв.се планира частично изкърпване на общинската пътна мрежа.

Предвидени са достатъчно средства за ремонт на обществените сгради, които в повечето населени места в общината са в сравнително добро състояние, каза още Дико Иванов.

Той информира още, че вече е одобрена стратегията на община Добричка за МИГ от Министерство на земеделието и храните. Чрез тази стратегия в следващите няколко години в общината се очакват над 3 млн. и 500 хил.лв. , от които 1 млн. и 200 хил.лв. ще бъдат инвестирани в общински и инфраструктурни обекти.

„Тази година съм определено по-спокоен за бюджета на общината. За мен е достатъчно, ако с нашето предложение за бюджета постигнем някакво равновесие и най-вече доволните да бъдат повече от недоволните. Мисля, че с това, което предлагаме този път успяхме да го постигнем. Надявам се добрите неща да бъдат оценени” – коментира пред Дарик Дико Иванов.