Община Добрич събира предложения за нови културни събития
Община Добрич събира предложения за нови културни събития / Дарик Добрич

Община град Добрич ще кандидатства с проект по програма "Културно наследство и съвременни изкуства", mалка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014, съобщава се на сайта на ведомството.

До 24 март, понеделник, в общината очакват предложения за такива събития, които могат да се включат в проекта. Писма с идеи изпращайте на електронни адреси: p_gateva@dobrich.bg, m_nikolova@dobrich.bg или d_kostadinova@dobrich.bg.

Проектите по схемата могат да включват:
- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови събития (концерти, фестивали и др.) на съвременното изкуство; събития на съвременно изкуство, посветени на артистичното и културно образование, културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, архиви и др.), музика и сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др.;
- дейности, свързани с организацията и провеждането на изложби, свързани със съвременното изкуство;
- създаване на нови форми на иновативни културни събития, свързани със съвременното изкуство, които да обхващат дейности за подобряването на съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни събития в областите на визуалните и сценичните изкуства, музиката, фотографията, студентското изкуство, еклектронно изкуство и др.;
- развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство с цел привличане на млади хора, включително и тези от ромската общност.