/ община Добрич
Община Добрич пристъпва към проектирането на нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства.

Предстои ремонт на улици в села в област Добрич

Пешеходната зона по булевард "25 септември" е в изключително лошо експлоатационно състояние, като преобладаващата част от настилката е силно напукана, а на много места дори липсва, посочва в доклад за предстоящото заседание на Общинския съвет заместник-кметът по устройство на територията инженер Пенчо Керванов.

Заместник-кметът припомня, че градският център е реконструиран в периода 2010-2011 година по проект с подкрепата на оперативната програма "Регионално развитие", като сключеният договор за строителството е на стойност над 4 935 000 лева.

"Още при започване на строителните работи са получавани много сигнали от професионалните гилдии и от обществеността за настилката от клинкерни плочи - най-вече за тяхната дебелина, както и за начина на полагането им. Проявата на дефекти започва малко след приключването и приемането на строежа", посочва Керванов.

Одобрени са 1,47 млн. лв. допълнителен трансфер по бюджета на община Добрич

По думите му тогавашният инвестиционен проект не е бил предложен за обществено обсъждане, няма и становища на регионалните колегии на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Общинският съвет трябва да реши на заседанието си на 21 септември да бъде създадена комисия, която да подготви техническото задание за проектиране на новия градски център.

Очаква се комисията да определи обхвата на проекта - обществените пространства, които ще бъдат ремонтирани, както и какви материали ще бъдат използвани за настилките.
БТА