Красимир Кирилов
Красимир Кирилов / Личен архив
Областният управител на Добрич поема председателството на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. Красимир Кирилов ще заема поста от 1 януари до 30 юни 2018 г. Церемонията се изпълни на редовно съвместно заседание Съвета, провело се в Търговище. На срещата бе избран и заместник-председател за същия период.
 
Беше представена Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СИР за 2018 г. и критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Допустимите бенефициенти по схемата са Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Процедурата е насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство на България (включващо паметници на културата от национално и световно значение) чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти.
 
Красимир Кирилов участва и в работна среща, провела се в Арбанаси, на която участваха всички областни управители от страната и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова. Целта на събитието бе подобряване на работата на администрацията, координацията между всички териториални структури и областните управители. Гост на форума е бил кметът на Община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България инж. Даниел Панов.
Областните управители решиха това да е първата от поредица срещи в такъв формат, които да се провеждат на ротационен принцип в областните центрове на страната.