/ Дарик Добрич
Община Добричка получи одобрение на проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Това е поредният проект, който общината ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него, подчертават от добруджанското кметство.
 
Рехабилитират улици в 9 села на община Добричка

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и помощ в домакинството за нуждаещи се 74 възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства.

Поради териториалната разпръснатост на 68-те населени места на общината се предвижда да се обособят помощни помещения в 3 села – Карапелит, Житница и Паскалево, в сградите на кметствата, на които ще се извърши ремонт. Ще бъде закупено ново медицинско оборудване и обзавеждане. За осигуряване на по-голяма мобилност и гъвкавост при предоставяне на услугите  ще бъде закупен и един автомобил.
 
Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ е на обща стойност малко над 206 хиляди лева, а срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Предстои подписването на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.