/ Дарик
Община Добричка получава финансиране за проект за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, съобщават оттам.

Правителството отпусна над 300 хил.лева за почистване коритото на река Батовска

Ще бъдат извършени строително-монтажни работи на територията на 9 населени места в общината: в с. Стожер – улица "Стара планина" и улица "Рила"; в с. Победа – улица "Шеста"; в с. Котленци – улица "Десета"; в с. Пчелино – улица "Четвърта"; в с. Овчарово – улица "Девета"; в с. Стефан Караджа – улица "Дунав"; в с. Черна – улица "Девета"; в с. Фелдфебел Денково – улица "Единадесета"; в с. Бенковски – улица "Двадесет и четвърта".

Проектът е на стойност 1 166 801 лева, като срокът за неговото изпълнение е 36 месеца. Финансирането е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Кметът на община Добричка инж. Тошко Петков очаква покана от ДФ "Земеделие", за да подпише договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, допълват от Общината.