Не са нужни допълнителни документи, за да получите увеличените детски надбавки
Не са нужни допълнителни документи, за да получите увеличените детски надбавки / Дарик Добрич

Не е необходимо родителите да подават допълнителни документи, за да получат увеличението в детските надбавки за второ дете, което бе гласувано със Закона за държавния бюджет и влезе в сила от 1 януари 2014 г. Това съобщиха от Дирекция "Социално подпомагане" в Добрич. Във ведомството са получили указания за изплащането на месечната помощ за второ дете, което ще започне от месец февруари. То ще става след проверка в базата данни на институцията и не е нужно родителите да посещават дирекциите по места и да подават каквито и да е документи, ако получават редовно средствата.

Месечната помощ досега беше на стойност 35 лева за дете. От началото на тази година, средствата само за второ дете стават 50 лева, а за другите деца в семейството остават 35 лева. Т.нар. детски надбавки се полагат при доход на член от семейството по-нисък или равен на 350 лева. Изплащат се всеки месец до завършване на средно образование, но не повече от навършане на 20 години, на деца които живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция. Молба-декларация за подпопамагането, заедно с необходимите документи, се подава в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на майката ежегодно.