/ Sofia Photo Agency, архив
Технически университет - Варна и Добруджанският технологичен колеж провеждат трета научна сесия "30 години висше техническо образование в град Добрич". Събитието ще се състои от 11.00 часа в заседателна зала 406 на НТС.

В програмата са включени пленарен доклад и дискусия за висшето образование; както и доклади и презентации на научна информация в тематиките земеделска техника и технологии, транспортна техника, мехатронна техника и технологии и аграрно инженерство.

На форума ще бъдат направени и презентации от фирми от добричкия регион. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в Електронния годишник на Технически университет-Варна.