/ Дарик Добрич
Ангажиментът е за 6 месеца на 4 часа по Регионалната програма за заетост
Шестима безработни са назначени на 4-часов работен ден за поддръжка на републиканска пътна мрежа в област Добрич по Регионалната програма за заетост, информират от Областна администрация.

Безработицата през април в област Добрич е била 4,8%

В Програмата е предвидено осигуряване на 36 работни места на 8-часов работен ден и 12 работни места на 4-часов работен ден. Областна администрация Добрич в партньорство с Областно пътно управление осигуряват 6-месечна заетост на 6 лица.

Останалите бенефициенти са общините в областта, а одобрените работни места са разпределени както следва - за Община Балчик - 2 бр. за общи работници,  за Община Генерал Тошево - 10 бр. за сезонни работници, за Община град Добрич - 2 бр. за детегледач в ЦНСТ, за Община Добричка - 6 бр. за общи работници, за Община Каварна - 3 бр. за общи работници, за Община Крушари - 8 за общи работници, за Община Тервел 7 - за общи работници, за Община Шабла - 4 бр. за работник поддръжка на общинска пътна инфраструктура.

Трансгранична трудова борса се провежда във ВУМ

Общо средствата, които отпуска държавата за реализиране на Регионалната програма на област Добрич са в размер на 173 124 лв. Към тази сума работодателите, осигуряващи заетост - Областна администрация Добрич в партньорство с ОПУ и общините трябва да осигурят собствено съфинансиране общо в размер на 5 473 лева.

Така цялата стойност за осигуряване на субсидирана заетост, съгласно одобрените работни места за наемане на трайно безработни лица възлиза на 179 547 лв.