/ Дарик Добрич
Над 40 сорта зърнено-житни култури, създадени и отглеждани в опитните полета и производствените участъци на Добруджански земеделски институт в Генерал Тошево бяха представени в днешния Ден на отворените врати в института.

Сред тях са 6 броя тритикале, 2 броя ечемик, 4 броя твърда пшеница и 26 сорта пшеница, които до две-три години ще влязат в масово производство. като базови семена тази година Институтът предлага 2 броя ечемик, 2 броя твърда пшеница, 5 броя тритикале и 14 броя пшеница.
 

Ден на отворените врати се проведе в Добруджанския земеделски институт в Ген.Тошево
Дарик Добрич


За есенната сеитбена кампания на 2018 г.  на българските земеделци ще бъде предложена богата гама семена от сортове обикновена пшеница – общо 25 сорта. Наред със сортовете, вече познати на местните фермери, като пшениците Енола, Драгана, Аглика, Кристи, тритикале Колорит, Атила и Благовест, ще се предлагат семена от по-новите сортове пшеница, сред които Катаржина, Косара, Киара, Калина, Горица, Мерилин и Пчелина. Сред предлаганите сортове твърда пшеница са  Мелина, и тритикале Добруджанец.

Ден на отворените врати в Добруджанския земеделски институт на 7 юни

Най-новата селекция на зърнено-житни култури е представена от пшеница сорт Никодим, тритикале сорт Борислав и твърда пшеница сорт Малена. Отличителна черта на тези сортове е тяхната екологична пластичност, устойчивост на най-разпространените болести, висок добивен потенциал и много добро качество на зърното, информира проф. Иван Киряков - зав. отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури” в ДЗИ – Ген.Тошево. 

На земеделските производителите бяха представени и четири сорта полски фасул, подходящи за директно механизирано прибиране.
 

Ден на отворените врати се проведе в Добруджанския земеделски институт в Ген.Тошево
Дарик Добрич


Тази година Денят на отворените врати в Добруджанския земеделски институт премина под надслова „Заедно напред в земеделската наука и практика“. Целта на събитието е популяризиране на идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена от висококачествени и високодобивни български сортове зърнено-житни култури.