/ Дарик Добрич
Втори мандат за председателката на Административен съд - Добрич
100758
Втори мандат за председателката на Административен съд - Добрич
  • Втори мандат за председателката на Административен съд - Добрич
„Длъжността „председател” на орган на съдебната власт е чест и отговорност. Фактът, че бях избрана с единодушие, за мен означава признание за постигнатото от Административен съд-Добрич”, заяви в ефира на Дарик радио ръководителят на съдилището Красимира Иванова.

Преди ден тя бе избрана единодушно от съдийската колегия на ВСС за втори 5-годишен мандат на поста. Резултатите, постигнати от съда под нейно ръковододство, бяха определени от колегията като „изключителни”.

ВСС единодушно избра Красимира Иванова за ръководител втори мандат на Административен съд - Добрич

Красимира Иванова увери, че ще продължи с демократичния начин на управление, но и същевременно  и с упражняването на контрол за срочното администриране и произнасяне по делата, за прозрачно и качествено правораздаване.

„Резултатите ни се дължат на колектива – съдии и служители, на единството в работата, на отговорността, която всички проявяват и на готовността да си изпълняват задачите, независимо колко са тежки”, коментира Иванова.

През 2018 година са се увеличили първоинстанционните дела  - при 715 през 2017 година, те са били  781 през м.г. Това е най-високият брой за последните 5 години, сочат данните от отчета за дейността на съда.

Ръст бележат делата по принудителни административни мерки по Закона за движение по пътищата. През миналата година те са били 70 при 24 през предходната. Увеличават се и делата по Закона за подпомагане на земеделските производители – например дела, образувани по жалби в случаи на финансови корекции по европроекти.

От 2019 година има влязла в сила промяна, според която в добричкия Административен съд вече ще се разглеждат делата по жалби на общини, в случай че са им наложени финансови корекции по оперативните програми на ЕС.  Досега тези дела от нашия район се гледаха във Велико Търново. От началото на тази година има постъпили три такива дела.

Натовареността на съдиите се увеличава. При щат 5 съдии, през 2017 година тя е била 12,9 дела месечно, а през 2018 е 15,3. Смята се за нормална спрямо останалите административни съдилища, тъй като имало и такива с 25-28 дела месечно на един съдия.

76% от обжалваните актове са били потвърдени от ВАС, което е пример за добре свършена работа.

Като любопитен случай Иванова посочи отменената заповед на кмета на община Добрич, с която бе прекратен протест на гражданин пред сградата на общината. Магистратите са се позовали на Конституцията на Република България. Там е разписано, че упражняването на правото на мирен протест е политическо право, основно за ефективното функционирането на демократичната система.

Чуйте още в аудиото.