Комисия обследва социалните услуги в областта
Комисия обследва социалните услуги в областта / ОА

Комисия с председател зам.-областният управител Исмет Абил се запозна със състоянието на социалните услуги, предоставяни в общините Балчик, Каварна и Шабла, съобщават от Областна администрация.

В община Балчик комисията е посетила Центъра за настаняване от семеен тип за деца, предвиден за децата от дома в Крушари, Центъра за обществена подкрепа и Домашния социален патронаж. В Каварна са обследвани Социалния патронаж и Дома за възрастни хора с умствени изостаналост „Св. Пантелеймон" в село Св. Никола. В Шабла е посетен Центъра за обществена подкрепа, който предстои да бъде открит. С кмета проф. Райна Бърдарева е обсъдена нуждата от разкриване на Кризисен център на територията на общината.

Заместник областният управител споделя, че по време на обиколката са направени известни забележки. Той смята обаче, че по-важното е да има системен контакт съв социалните заведения, за да се знае тяхното състояние и да може да се оказва съдействие за повишаване качеството на услугите.

Комисия обследва социалните услуги в областта
netinfo