Ниска степен на риск във водните обекти
Ниска степен на риск във водните обекти / Дарик, архив
Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасни водни обекти на територията на Добричка областта, съобщиха от областната управа. В резултат на проверката е изготвен доклад, като констатациите на Комисията са, че поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на областта и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска.
 
В доклада се посочва, че в голяма част от обходените населени места е извършено почистване на прорасли в деретата, около мостове и водостоци дървета и храсти. Извършено е и продълбочаване на някои от най-критичните участъци.
        
След наводнението през юни 2014 година са предприети значителни мерки за намаляване на рисковете от наводнения в град Добрич - почистване и продълбочаване на коритото на река Добричка и прилежащите сервитути, се посочва в доклада за извършените проверки.
        
В резултат на огледите са направени предписания собствениците на пътни съоръжения, попадащи в обхвата на деретата – Областно пътно управление и общини, да извършат прочистване на обектите, с цел превенция.