Кариерни консултанти провеждат дейности с ученици от Сенокос
Кариерни консултанти провеждат дейности с ученици от Сенокос / ЦКО - Добрич

През изминалите две седмици консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в Добрич работиха с учениците от ОУ „Г.Ст. Раковски“  - село Сенокос, общ. Балчик. Те организираха различни дейности по кариерно ориентиране, съобразени с възрастта и интересите на децата.

„Какъв искам да стана?“ – бе темата на презентацията при най-малките ученици. Малчуганите с ентусиазъм разказваха, какво знаят за професиите на учителя, лекаря, полицая, пожарникаря, готвача, обсъждаха как минава техния работен ден, след което оцветиха подарените от консултантите рисунки с любими професии.

Децата от трети и четвърти клас с интерес наблюдаваха презентацията „Професиите - нужни и полезни“, с лекота попълваха забавни кръстословици за професиите  и споделяха, кои са най-харесваните от тях.

Кариерни консултанти провеждат дейности с ученици от Сенокос
netinfo

Пред  учениците от прогимназиален етап в училището кариерните консултанти  представиха тематичния филм „Икономическата принуда и образованието“, който провокира гимназистите да споделят, кои са най-често срещаните причини, които водят до отпадане от училище – социално-икономически, семейни модели, нехайно отношение, етнокултурна среда.

Кариерни консултанти провеждат дейности с ученици от Сенокос
netinfo

В края на дискусиите ученицитебяха запознати с житейския  път на успели в кариерата си личности от ромски произход, осъзнавайки, че само познанието е пътят за изход от нищетата.

Център за кариерно ориентиране  - гр.Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Кариерни консултанти провеждат дейности с ученици от Сенокос
netinfo