Среща с народни представители в Генерал Тошево
Среща с народни представители в Генерал Тошево / netinfo
Да спре дискриминацията на селските общини призоваха жители на Добричка община пред народните представители Кристина Сидорова, Николай Динков, Таско Ерменков и Йордан Младенов. Хората изразиха желание да се направи „Визия за селските общини“, която да стане част от визията на управляващите и да е концентрирана върху решаването на проблемите на общините от селски тип. Те подчертаха, че в Програмата за развитие на селските региони са зададени такива критерии, че печелят само общините, където има села с повече жители. Присъстващите казаха, че има нужда от повече равнопоставеност на общините от селски тип с големите общини, така че и средства, разпределяни от МС, да достигат до общини като Добричка.
Освен това хората пожелаха мерки, регулиращи отношенията с големите арендатори, които не плащат нужните ренти на собствениците на земи. Те искат да се организират фермерски пазари, за да може там малкият земеделски производител да намери пазар за своята продукция. Като друг проблем те посочиха сигурността - има  2 дежурни полицейски автомобила на 68 села.
В село Победа жителите направиха редица предложения за: възстановяване и развитие на хранително-вкусовата промишленост в региона; правилно разпределение на финансови средства от държавата за ремонтиране и изграждане на пътна инфраструктура; развитие на животновъдството; държавна политика за развитието на малките семейни ферми.

Среща с народни представители
netinfo

Народни представители посетиха и Генерал Тошево. Там като основни проблеми на района присъстващите на срещата представиха  изключително лошото състояние на ВиК мрежата и пътищата. Те подчертаха, че както и в останалата част от страната, общината им е засегната от демографския срив и в селата остават само възрастни хора. Присъстващите на срещата посочиха, че имат нужда от достъп до здравеопазване. По думите им имат сериозен проблем със спешната медицинска помощ, тъй като има 2 линейки - по една на смяна. Бе поставен въпросът за недостатъчното финансиране на читалището.
 
По време среща с депутати в Балчик, като основен проблем жителите на общината поставиха разрухата на родното образование чрез делегираните бюджети и промените в Закона за предучилищното и училищното образование. 
 
Жители на община Шабла разговаряха с народните представители Васил Антонов и Кольо Милев. На срещата присъстваха председателят на ОбС - Шабла Йорданка Стоева и общинският съветник Деян Димитров Промяна в Закона за туризма по отношение на регламентирането на местата и начина на къмпингуване поискаха местните хора. Те изразиха подкрепа за идеите за повишаването и падането на праговете на пенсиите и връщането на държавата в икономиката, както и предложенията за развитието на регионите.
 
Жители на община Крушари проведоха среща с народните представители Явор Божанков и Цветан Топчиев. Те поставиха проблеми, свързани с медицинската помощ и полицейското присъствие. „Имаме нужда от медицинска помощ, а нямаме достъп до такава“, казаха хората от село Крушари. В селото няма нито лекар, нито аптека, ако се наложи - линейка стига до тях за един час, а през зимата дори и не стига. Местните поставиха и въпроса за сигурността, защото 30 полицаи отговарят за 100 населени места и местните хора така и не са ги виждали.