/ Дарик Добрич
От Дирекция „Инспекция по труда“ в Добрич напомнят на работодателите, че на 30 април изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на годината.

НАП продаде имущество за 656 000 лева в 145 търга

Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, уточняват от дирекцията. За неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност, припомнят инспекторите.

С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.
 
До момента в ИА ГИТ са подадени около 7200 декларации. Това е под 1/5 от очакваните между 40 000 и 50 000 декларации. Подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им, подчертават от ведомството.
 
Мобилно приложение следи за неплащане на данъци

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, са публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път.
 
Данните от декларацията за условията на труд в българските предприятия са един от показателите, включени в Методиката за изготвяне на оценката на риска в тях. Тя е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По методиката, в която са включени и други показатели като установени нарушения, данни за трудовия травматизъм и др., специален софтуер ще оценява нивото на риск и ще групира предприятията според него.

От Инспекцията по труда ще планират по-чести проверки в предприятията, оценени с най-висок риск по отношение условията на труд, информират още от ведомството.