/ Дарик Добрич
Определени са фирмите, които ще изпълняват строително-монтажните дейности по проекта „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич“, съобщиха от общината.

Подписаха договорите за ремонт на ул."Н. Петков" и бул."Добруджа" в Добрич

Проектът е част от Инвестиционна програма на Добрич и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ в размер на 6 193 021 лева.  В рамките на дейностите се предвижда  да бъдат изцяло ремонтирани и обновени четири учебни заведения - Основно училище "Христо Ботев", Езикова гимназия "Гео Милев", Природо-математическа гимназия "Иван Вазов" и Детска градина№ 32 “Зорница”. 

Избраната фирма за ЕГ „Гео Милев” е „Рал -Мар Билд” ЕООД – Добрич, за ПМГ „Иван Вазов” – „Девня трейд” ООД – Варна, за ДГ „Зорница” – „Калея трейд” ООД - Варна.

Напролет започват ремонтите на 8 улици в Добрич

За ОУ „Христо Ботев” Комисията е счела, че подадените оферти не са с достатъчна информация и не е избрала изпълнител. Това означава, че ще бъде обявена нова процедура по Закона за обществените поръчки или ще се стигне до директно договаряне с потенциални изпълнители, които могат да гарантират завършването на строително-монтажните работи, обясни Петър Енев, началник отдел „Икономическо развитие и европейски фондове” в Община Добрич.