Информационна среща
Информационна среща / Дарик Добрич
Областен информационен център – Добрич провежда информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. Събитието в е Крушари и ще започне в 14:30 часа в залата на Общината, веднага след редовното заседание на местния парламент.

Поканени са представители на общинска администрация, съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани.
 
По време на срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми).

Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.