/ iStock/Getty Images
И собствениците на имоти в Добрич, които не ги ползват целогодишно и за тях не са основно жилище, през 2020-а ще плащат такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както всички други граждани, предава БТА.

В община Добрич ще има структурни промени

Това е единствената промяна в общинската наредба за местните такси и цени на услуги през новата година, която кметската управа предлага за обществено обсъждане. Досега гражданите с втори имот, за който са подали декларация, че не се ползва през цялата година, плащаха само такса за поддържане на чистотата в обществените територии.

Законът за местните данъци и такси допуска освобождаване от такса за обезвреждане на отпадъците, когато няма изградени специални съоръжения, но от няколко години край Добрич работи регионално депо с акт за публична общинска собственост, пояснява кметът Йордан Йорданов в доклад до Общинския съвет.

Тържествено заседание провежда новият Общински съвет на Добрич

От общината смятат, че ако и собствениците на имоти, които не се ползват целогодишно, плащат такса за обезвреждане на отпадъците, ще се постигне по-голяма справедливост във финансирането на услугата.

С промяната общината очаква и минимално повишаване на приходите от такса "смет", които през идващата година трябва да достигнат 5 450 000 лева.
БТА