/ ThinkStock/Getty Images
Кметският екип, който ще управлява Добрич през следващите 4 години, бе представен на брифинг в общината. Новото име е само едно - на инж. Пенчо Керванов, който ще бъде зам.-кмет по устройство на територията.

Тържествено заседание провежда новият Общински съвет на Добрич

Постовете си запазват д-р Емилия Баева - зам.-кмет по хуманитарните дейности, Елка Димова – зам.-кмет по бюджет и финанси и Росица Йорданова - зам.-кмет по икономическо развитие и европейски фондове.

Кметът Йордан Йорданов обяви, че дирекциите и отделите на общината ще имат нова структура. Той е дал срок на заместниците си до края на декември да предложат такива промени.

6 партии влизат в ОбС-Добрич, вижте разпределението

„Искаме да оптимизираме максимално работата си, за да бъде тя по-ефективна. В същото време искам да кажа, че не трябва да има никакво притеснение за хората в администрацията”, заяви Йорданов.

Новата структура на община Добрич ще влезе за одобрение в Общинския съвет през януари. Тогава ще бъде внесена за обсъждане и програмата за 4-годишния мандат на кметския екип.