Добричката петролна база - готова за предотвратяване на големи аварии
Добричката петролна база - готова за предотвратяване на големи аварии / netinfo

РИОСВ – Варна извърши проверка на Петролна база – Добрич за изпълнение на условията на Директива Севезо за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, съобщават от инспекцията. При проверката е установено, че в обекта са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии, информират инспекторите.

На контрол подлежат обекти, които имат издадени разрешителни по Директивата Севезо. Разрешителното се издава от министерството на околната среда и водите и гарантира безопасността на хората и предотвратяването на големи аварии с опасни вещества, както и ограничаването на последствията от тях.

Проверките се извършват от междуведомствена комисия, която инспектира дали са изпълнени всички условия по разрешителния документ.

На територията контролирана от РИОСВ – Варна 12 са операторите, които ще притежават разрешително по директивата. 11 от тях са във Варненска област, а 1 в Добричка.