Добрич е финансово стабилна община с устойчиво развитие, отчете кметът
Добрич е финансово стабилна община с устойчиво развитие, отчете кметът / Дарик Добрич

Добрич продължава тенденцията за устойчиво развитие чрез привличане на европейски средства, нови социални услуги, културни проекти и запазване на финансова стабилност, отчете кметът на града Детелина Николова пред Общинския съвет в информация за управлението на общината за първата година от мандат 2011-2015 г. Съветниците приеха отчета на кмета, в който подробно бе информирано за приключили, текущи проекти и нови проектни предложения на общината.

Най- новите разработени проекти са „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св.Георги”, „Бъдеще за Добрич” и „Повишаване квалификацията на служителите от община Добрич”.

Отчетено бе още, че община Добрич не е допуснала просрочени задължения през 2012 г. и финансиране на дейности местна отговорност със средства от държавни дейности. Остатъкът в общинската хазна към 31.12. 2012 г. е в размер на 1 614 030 лв. Запазвайки своята финансова стабилност, общината е актуализирала кредитния си рейтинг bgAa2 /стабилна перспектива/ през миналата година, бе подчертано още в отчета.

Сред приоритетите за развитието на Добрич остават подобряването на инженерната и градска инфраструктура, достъпно, устойчиво и конкурентно образование и възпитание на децата и учениците, достъпни и качествени здравни и социални услуги, европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален център, развитие на административния капацитет за по-добро управление и обслужване на гражданите и бизнеса.

На днешната сесия съветниците от Добрич приеха и отчети за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през второто шестмесечие на 2012 г., за изпълнението на решенията на Общинския съвет за същия период и за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския План за развитие - актуализация през 2013 г.