/ Дарик Добрич
На 93% е приключило полагането на нови водопроводи по проекта за рехабилитация на водната система в Добрич, съобщиха от управляващото звено. Изпълнителите на двата лота, по които се полагат новите тръби в целия град, са почти готови и абонатите, с малко изключения, вече ползват новата система, която е преминала необходимите лабораторни тестове, а старата е изключена. Всички дейности по тези лотове се изпълняват по график, няма закъснения, съобщи ръководителят инж. Живко Неделев. Той подчерта, че ако има адреси, вече прехвърлени към новата система, които имат проблеми с налягането на водата, те трябва да отнесат въпроса към оператора ВиК - Добрич.

Асоциацията по ВиК прие нов бюджет със същата рамка за 2019 г.

И от двете фирми са започнали с полагането на асфалт върху изкопите и възстановяването на улични и тротоарни настилки. Тази дейност е предвидено да трае до 30 май, като от изпълнителите обещаха да наемат още хора и да засилят ремонтите от 1 април, тъй като вече метеорологичните условия са подходящи. По някои улици ще бъде направено цялостно преасфалтиране, другаде – само на участъците, изкопани за тръбите. След асфалтирането ще се направи изравняване, метене и измиване на всички улици, гарантираха от фирмите. Те обещаха още, че ще направят повторно всички участъци, където асфалтът над изкопите се е слегнал и покритието не е качествено. Гаранционният срок на настилките е 8 години. Асфалтът, който се полага върху улиците, е с различна дебелина, спрямо тяхното натоварване, обясниха още от звеното на проекта. По-натоварените имат по два пласта с дебелина на износващия слой 4-5 см, останалите – по един слой.
 
До 15 април от „Хидрострой“ работят по централните улици, а след това ще минат и в кварталите, за които отговарят. Другият изпълнител - ДЗЗД „Добротица“ вече е свързал на новата система кварталите „Балик“ и „Дружба“, сега се върви към финализиране и на „Добротица“.
 
Какъв е напредъкът по водния цикъл на Добрич - вижте каква част от тръбите са подменени

Работата по Пречиствателната станция във Врачанци
също върви в срок, изпълнението е на 70%, но двете най-големи съоръжения са доставени и монтирани. Очаква се обновената станция да се въведе в експлоатация на 30 август т.г.
 
По дейностите на водния проект има забавяне само в Лот 1 - смяна на канализация и съпътстващи водопроводи. Там избраният изпълнител ДЗЗД „Свежест“ е на етап съгласуване на проекта с институциите. Неделев се надява до края на този месец да се стигне до издаване на строително разрешително и да започнат строително-монтажните работи, за които има предвидени 360 дни. В тях също влизат изкопни работи, но в малко участъци – главно по булевардите „25 септември“, „Русия“, ул. „Поп Богомил“ и др. От звеното смятат, че тези работи няма да нарушат в такава степен живота в града.