Асоциацията по ВиК проведе Общо събрание в Добрич
Асоциацията по ВиК проведе Общо събрание в Добрич / Областна администрация Добрич
Общините Шабла и Каварна с неплатени вноски за миналата година
241 преписки, от които 30 свързани с жалби, са били разгледани през изминалата година от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД, стана ясно на проведеното днес Общо събрание на Асоциацията. По-голяма част от жалбите и сигналите, постъпили в АВиК са свързани с изпълнението на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Добрич",  нарушено водоподаване и липса на налягане, оспорване на начислените водни количества,  проблеми от възникнали аварии,  висок разход „общи нужди" предимно от абонати с голяма индивидуална консумация, сочи отчетът за дейността на организацията. Той бе приет единодушно с 84.48 %.
    
През 2018 г. общият бюджет на АВиК е бил в размер на 42 857.14 лв., от които вноската на държавата - 15 хил. лв., а останалите 27 000 лева, разпределени между общините, съгласно техният процент на дялово участие в АВиК, като реалното постъпление е било в размер на 39 857,12 лв., бе отчетено още на събранието.
 
За 2018 г. своите вноски не са направили общините Шабла и Каварна на обща стойност 3002 лв. И за 2019 г. размерите на държавната вноска - 15 000 лв., и вноските на общините - 27 000 лв., според техния процентен дял, остават непроменени. Заедно с очакваните вноски от Шабла и Каварна за 2018 г., приходната част е в размер на 45 857.16 лв. Разходната част е планирана в размер на 52 382 лв., в която е включен и преходен остатък от м.г. - 6 526.86 лв., докладва финансовият експерт. Проектът на бюджет бе одобрен в предложения му вариант. 

Изпълнителният директор на оператора - „ВиК Добрич" АД, инж. Тодор Гикински. припомни, че по програма ОПОС водните оператори могат да бъдат бенефициенти и заяви, че в тази връзка е са проведени редица срещи и разговори за оказване на финансова помощ на водното дружество, за да може да кандидатства с проекти за изграждане на нови съоръжения и ремонт и реконструкция на вече съществуващи. Той увери членовете на Общото събрание, че от предварителните разговори има заявен интерес от ЕБВР, а становището на Инициативата за техническа помощ „Джаспърс" е добричкото водно дружество да бъде с най-нисък процент съфинансиране. Инж. Гикински сподели, че се предвижда подмяна на помпени станции, на водопроводи и други съоръжения. Членовете на Общото събрание единодушно одобриха подписването на Допълнително споразумение към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни и водоснабдителни услуги, сключен на 07.03.2016 г. и влязъл в сила от 01.05.2016 г. между АВиК и водния оператор.

На събранието бяха представени и мерките, предвидени в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г.