До 15 октомври приемат искания за помощ за първокласници
До 15 октомври приемат искания за помощ за първокласници / Дарик Добрич, архив

Продължава приемът на заявления за целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, уведомяват от Регионална дирекция "Социално подпомагане". Документи се подават след записване на детето в първи клас. Крайният срок е 15 октомври 2016 г., с изключение в случаите когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Към момента в Добричко са подадени 446 искания за целевата помощ за първокласници. 326 вече са одобрени - за 334 деца. Има издадени и 4 отказа.