ОИЦ Кюстендил обявява началото на конкурс
ОИЦ Кюстендил обявява началото на конкурс / netinfo
Среща на тема „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“ ще се състои от 16 часа в залата на областната администрация. Срещата е организирана от екипа на Областен информационен център - Добрич.

ОИЦ-Добрич представи процедурите за кандидатстване по европейските програми

По време на форума ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми, както и Програма за развитие на селските райони за 2018 година. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.