Изнесени приемни в общините на областта провежда ОИЦ
Изнесени приемни в общините на областта провежда ОИЦ / ОИЦ - Добрич
Областният информационен център-Добрич провежда поредица от информационни срещи и изнесени приемни в общините на област Добрич. Днес консултантите на Центъра ще се срещнат от 13.00 часа с жителите на Шабла в приемна пред сградата на общинската администрация. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми).
 
Срещата е със свободен достъп и на нея са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ-Добрич, както и на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г.