/ община Добрич
Петнадесет деца, участници в „Лятното училище за тийнейджъри“ към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич, посетиха Първо РУ - Добрич.

Те  бяха посрещнати от полицейски служител и инспектори от Детска педагогическа стая, които ги запознаха с работата на полицията и инспекторите, полицейските практики и последствията от различните видове прояви.

Лятно училище за тийнейджъри

На срещата участниците имаха възможност да се запознаят с различни помощни средства -полицейска палка и щит, предпазна каска и защитна бронежилетка.

„Лятното училище за тийнейджъри“ към МКБППМН ще продължи до края на месец юли, като за децата са планирани различни мероприятия и посещения в развлекателни центрове, общински и държавни институции.
 
община Добрич