Лятно училище за тийнейджъри
Лятно училище за тийнейджъри / община Добрич
За поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община град Добрич организира лятно училище за тийнейджъри през месец юли. В инициативата са включени деца по преценка на обществените възпитатели и по лично желание на подрастващите и техните родители, като в програмата участват петнадесет деца  на възраст от 10  до 16 годишна възраст. Ръководят ги 12 обществени възпитатели.

Целта на всички организирани от комисията мероприятия е да ангажира свободното време на децата и да ги предпази от асоциално поведение.В програмата са предвидени различни занимания по интереси и възпитателни дейности по време на лятната ваканция.

Участниците посетиха държавни институции и културни забележителности, като Община град Добрич, Етнографския комплекс „Старият Добрич”, Центъра за защита на природата и животните, Областното управление "Пожарна безопасност и защита на населението“, Първо Районно Управление гр. Добрич,  Регионалната здравна инспекция, учебни заведения др.

Лятното училище ще приключи в края на месеца и ще включва занимания по интереси и спортни мероприятия. През месец август обществените възпитатели ще продължат индивидуалната и групова възпитателна работа с децата.