Зам.-областният управител на Добрич Живко Желязков
Зам.-областният управител на Добрич Живко Желязков / Областна администрация Добрич
Заместник-областният управител на област Добрич Живко Желязков взе участие в заключителна конференция по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“, съобщиха от Областна администрация.
 
В рамките на конференцията бе подписано Рамково споразумение за създаване на институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България между Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България) и Фондация „Жива природа“ (Румъния), разработили проекта. Област Добрич е сред партньорите на проекта.
 
Целта е обединение на институциите в трансграничния район за синхрон и координация на дейностите на всички, ангажирани с провеждане на ефективна борба с популацията на насекоми. Към споразумението официално се присъедини и Министерството на околната среда и водите.  
 
Целта на Рамковото споразумение е координирано и ефективно управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България, като компетентните институции, ангажирани в борбата с насекоми, за първи път разполагат със съвместен българско-румънски документ - Стратегия за контрол на популацията на насекоми с времеви хоризонт до 2030 г.
 
Чрез първата по рода си българо-румънска географска информационна система, която съдържа и визуализира общо географски и тематични данни за територията като видове водоеми, растителност, ареали на разпространение на видовете насекоми и други, се позволява точно да се определят зоните, подлежащи на третиране със съответните агенти.

Администрациите на 76 български общини и 16 общини, 20 града и 520 комуни в Румъния имат достъп до базата данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.

Прекомерното разпространение на насекоми, вектори на заразни болести, в Дунавския регион създава сериозен риск за общественото здраве, а също и ветеринарен риск. То влияе отрицателно върху ключови икономически сектори в региона като селско стопанство и туризъм.

Проблемът е трансграничен и от години ангажира властите и обществеността по поречието на Дунав и брега на Черно море. Съвместните дейности между двете държави включват изследване на биотопите, за да се определят рисковите зони и да се планират дезинсекционни дейности.