Балчик получи отличен за вътрешния контрол в общината
Балчик получи отличен за вътрешния контрол в общината / netinfo

Община Балчик получи отлична оценка, според Консолидирания годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в общината, съобщават от кметството на Белия град.

Докладът за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Балчик е отличен като най-качествен, заедно с докладите на още няколко общини – Пловдив, Русе, Благоевград, Шумен, Сливен, Несебър и др., както и с този на Министерство на правосъдието.

Извършени са проверки на ефективността на административното обслужване на физически и юридически лица, на дейността на общинската данъчна служба, на ефикасността и ефективността на контролните дейности по изпълнение на издадените от кмета на общината заповеди.

Консолидираният доклад за вътрешния контрол в публичния сектор на Министъра на финансите предстои да бъде представен в Народното събрание и в Сметната палата, в изпълнение на задължението по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, уточняват от община Балчик.