/ ThinkStock/Getty Images
Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране, съобщиха от Общината.

632 участници в IV Областен конкурс рецитал „За да я има България“

Анкетата на Община град Добрич съдържа 13 въпроса, чиито отговори ще бъдат ценен ориентир при провеждане на бъдещ конкурс
за проектиране на нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства.

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 г.

Анкетата включва пешеходните зони по бул. "25-ти септември", улиците "България" и "Независимост" и  площадите „Свобода“ и „Демокрация“. Срокът за участие в анкетата е до 31 март, включително.

Всички желаещи могат да попълнят анкетата
ТУК.