Аграрната гимназия прави Център на младите фермери
Аграрната гимназия прави Център на младите фермери / DarikNews

Професионална гимназия по аграрно стопанство в Добрич получи грант в размер на 10 050 лева от фондация „Америка за България" за оборудване на кабинет и създаване на  „Център на младите фермери".                                             

Функционирането на такъв център в ПГ по аграрно стопанство ще дава възможност за обмяна на опит при прилагането на иновации в селското стопанство, за срещи между настоящи и бъдещи земеделски производители, както от региона, така и от цялата страна.

Официалното откриване и стартиране на „Център на младите фермери" ще стане в началото на новата учебна година. 

Фондацията е основана през 2008 година и е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация „Америка за България" подкрепя инициативи, целящи подобряване  качеството на преподаване и обучение в българското училище, инициативи за повишаване продуктивността на земеделието в България.  Грантовете, които фондацията предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между САЩ и България.