Комисия по заетост
Комисия по заетост / Областна администрация
Приключи проведеното от Агенцията по заетост второ анкетно проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. От Агенцията по заетост бяха посочени 56 фирми в област Добрич, съобразени с икономическия профил на региона. В анкетата участие през периода 1 август – 17 септември 2018 г. са взели общо 76 фирми, като 20 доброволно са се включили в проучването.

Специалистите от борсите на труда поясниха, че именно на база анкетите се определят до голяма степен и обученията по квалификация и преквалификация, които те провеждат, за да бъдат задоволени нуждите на работодателите от квалифицирани работници и служители.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие предлага анкетирането да се провежда веднъж годишно, формулярът на анкетната карта да бъде прецизиран, както и да се добави въпрос за възнаграждението, което работодателите осигуряват за наемане на лица за съответните длъжности.

Областният управител ще изпрати до 24 октомври т.г. обобщената информация в Агенцията по заетост.