/ Дарик Добрич
44,6% или 320 хиляди декара от площите със слънчоглед в област Добрич са ожънати, съобщиха от Областната земеделска служба. Средният добив е 256 килограма от декар, като най-висок той е в Каварненско – 290 кг/дка. Прибраната до момента продукция е над 81 хиляди тона.

Тази година се очертават по-ниски добиви от маслодайната култура, коментираха от службата. Причината е липсата на дъждове с икономическо значение. Миналото лято средният добив от декар е бил над 300 кг.

Прибирането на царевицата започна в четири общини – Балчик, Г.Тошево, Добричка и Добрич. До момента са ожънати над 65 хиляди декара или 7% от всички площи в областта. Средният добив към момента също е по-нисък от миналогодишния - 612 кг/дка, при 816 кг/дка средно за 2018 година.