280 комбайна и 950 други земеделски машини ще участват в жътвата
280 комбайна и 950 други земеделски машини ще участват в жътвата / областна управа

Областният управител Недко Марчев проведе работна среща с временно назначения на длъжността началник  на ОУ ПБЗН Дарин Димитров, на която бяха обсъдени предприетите мерки за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания. Областният управител определи като приоритетна задача успешното прибиране на реколтата.

Гл. инспектор Дарин Димитров информира Областния управител, че жътвата е започнала в цялата област. Към момента са ожънати общо 70 000 дка, от които - 40 000 дка ечемик и 30 000 дка пшеница. След извършената проверка на земеделската техника, до участие в жътвената кампания са допуснати 280 комбайна и 950 бр. друга техника /трактори, камиони с ремаркета и др./ Ежедневно се проверява за спазване на забраната за опалване на стърнища и др. растителни отпадъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

В отговор на зададен въпрос от Областния управител за действията, които предприема ОУ ПБЗН за информиране на жителите на областта за повишената пожарна опасност, гл. инспектор Дарин Димитров заяви, че има практика, в медиите да се публикуват и излъчват материали за повишаване на противопожарната култура на населението за недопускане на пожари през жътвената кампания. Инициатива ще продължи и по време на тази кампания, категоричен бе началникът на областното управление ПБЗН.

Във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и горите, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях, е изготвена заповед на Областния управител, в която са регламентирани задълженията на длъжностните лица по опазване на реколтата от пожари.