2 537 са сменили настоящия си адрес в началото на тази година в Добричко
2 537 са сменили настоящия си адрес в началото на тази година в Добричко / Дарик Добрич, архив

2 537 са случаите на промяна на настоящ адрес в област Добрич от началото на февруари до 25 април т.г. Те са с 1 361 повече от тези през същия период на 2014 г. Данните са от Министерството на регионалното развитие, във връзка с повишения интерес към гражданските регистрации преди местните избори т.г..

Постоянен адрес през същия период в Добричко са сменили 1 326 души срещу 1 220 за м.г.

От справката е видно, че съществени разлики в броя на лицата, променили постоянния си адрес в периода февруари-април през 2014 и 2015 г. няма. Броят на лицата, променили настоящия си адрес през двете години в някои области като Варна, Кърджали, Разград и София-град, е почти без промяна, докато в областите Видин, Кюстендил, Монтана и Перник, той е значително по-голям през 2015 г., отбелязват от МРРБ.

Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица, съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Въз основа на въведените от общинските служби данни ГД ГРАО към МРРБ поддържа обобщен регистър на населението - Национална база данни „Население".