Училището в Житница
Училището в Житница / ОУ Стефан Караджа
В общинското средищно училище „Ст. Караджа” в село Житница новата учебна година ще бъде открита с тържество на 16 септември в 9.15 часа. Очакват се гости от администрацията на община Добричка и кметове от съседните села.

Тази година първокласниците ще бъдат 14 – с три деца повече от миналата учебна година, съобщи за Дарик директорката Евелина Тонева. През лятото няколко семейства от селото заминали заедно с децата си за чужбина, но въпреки това броят от около 90 ученици в училището се запазва.

Училището в Житница
ОУ Стефан Караджа

В ОУ „Ст. Караджа”, освен от Житница,  се обучават деца от селата Черна, Лясково, Камен и Тянево. През новата учебна година ще се осигурява транспорт за 53 ученици и 11 учители.

Учебното заведение има добра база. През 2017 година, с финансиране в размер на 50 хиляди лева от община Добричка, е ремонтиран целият трети етаж на сградата. Основен ремонт на покрива на училището е правен през 2014 година, отново с помощта на общината.

„Освен това всяка година от бюджета на училището заделяме средства, които влагаме в освежаване на сградата и в подобряване на състоянието на учебната техника. Разполагаме с добър компютърен кабинет. В 5 класни стаи имаме мултимедийни проектори и интерактивни дъски”, допълни Евелина Тонева.

Училището в Житница
ОУ Стефан Караджа

Болната тема на учебното заведение е състоянието на физкултурния салон. Той не се използва и има належаща нужда от основен ремонт за над 100 000 лева. От училищното ръководство се надяват такива средства да се намерят с помощта на образователното министерство и община Добричка.

И тази година ще работят групите по интереси в училището, създадени през втория срок на миналата учебна година. Учениците ще се занимават в клубовете „ Дигитален свят” и „Екология”.