120 нуждаещи се от Добрич ще получават помощ в дома си
120 нуждаещи се от Добрич ще получават помощ в дома си / Дарик Добрич

Добрич е сред общините, които тази седмица подписаха договори с Агенцията за социално подпомагане по схемата „Помощ в дома" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съобщи началникът на отдел "Здравеопазване и социална политика" Иванка Титова. Новата услуга ще бъде насочена към хора с увреждания или самотно живеещи, които не могат да се обслужват сами. Към Домашен социален патронаж ще бъде създадено звено, което ще предоставя помощ по домовете на 120 добричлии. Хората ще бъдат обслужвани от 40 асистенти, наети след предварителен подбор.

Титова припомни, че до края на тази година продължава и проектът „Подкрепа за достоен живот”, по който 65 потребители получават помощ от лични асистенти.

Община Добрич е една от първите, която закри институция за настаняване на деца, отбеляза още Титова. От 1 октомври дом "Дъга" вече не съществува, а децата в зависимост от техните потребности са пренасочени към други социални заведения. Основната част от тях са приети в трите центъра за настаняване от семеен тип.
Разликата за децата е голяма, тъй като в новите социални заведения те живеят в по-близка до семейната среда, коментира Титова.

Предстои в Добрич ще бъдат разкрити още четири ЦНСТ. Предвижда се те да се бъдат изградени през 2013-а, а на следващата година да приемат децата от Дома в Крушари.

Едновременно с това община Добрич работи по проект „Приеми ме”. Той е насочен към деца до 3 години и има за цел да избегне специализираните институции, като изоставените деца веднага се настаняват в приемни семейства. В рамките на този проект вече има 5 оценени и обучени приемни семейства. В едното от тях от един месец е настанено и първото бебе на 40 дни.