1 308 първокласници получават еднократна помощ в Добричко
1 308 първокласници получават еднократна помощ в Добричко / Дарик Добрич

1 314 молби за еднократна помощ за първокласници са подадени в Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Добрич за учебната година 2014/2015, информират от там. Декларациите се приемаха до 30 септември т.г. Те касаят децата, записани в първи клас на държавно или общинско училище.

В Добрич за помощта кандидатстват 593 семейства; в Балчик - 126 Генерал Тошево - 105; в община Добричка - 163; в Каварна - 105; в Крушари - 48; в Тервел - 149; в Шабла - 25. Одобрени са 1 308 молби.

Отпусканата помощ е на стойност 250 лева. Право на нея имат семейства, чийто доход в последните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лева за член от семейството. Този критерий не се изисква за деца с трайни увреждания или само с един родител. Еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки, приемни семейства, за деца, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.