/ Община Бургас
Там ви очаква и най-голямата в България колекция от ибиси
В Зоопарк Бургас, където фамилия Дъбови се грижи с любов за близо 700 животни, вече си имат и зебра.

Община Бургас

Най-новият обитател се адаптира бързо и се превръща в любимец на децата.

Община Бургас

Той е мъжки екземпляр от подвида зебра на Бърчел. Такива животни достигат височина 110-147 см. при рамото, 200-250 см. дължина и тежат между 175 и 390 кг.

Община Бургас

Община Бургас

Отличават се с характерната си окраска, като ивиците на всяка зебра са уникални и различни.

Община Бургас

В Зоопарка ви очаква и най-голямата в България колекция от различни видове ибиси - червени, розови, сламеногръди и свещени.

Община Бургас

Част от тях са новопристигнали от други зоопаркове. Червените се отличават с яркото си оперение и са национален символ на Тринидад и Тобаго.

Община Бургас

Розовите и сламеногръдите се срещат по-рядко, а свещените ибиси пазят дълбоката история на Древен Египет.