/ Thinkstock/Getty Images
В Бургас започна процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства на държавната администрация и техните поделения по програма „Старт на кариерата”.

Заявените работни места са 79 за 21 институции и ведомства в града, като техният брой е най-голям за НАП, Агенция „Митници”, Агенция по заетостта, ИА „Рибарство и аквакултури”.

Назначиха млади специалисти в община Разград по програмата „Старт на кариерата“

Право на участие в програмата имат младежи до 29 години със завършено висше образование, които не притежават трудов стаж по придобитата специалност.

С одобрените след провеждане на интервю кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца. Крайният срок за включване в програмата е 29 октомври.
 
Информационна агенция Фокус