/ dariknews.bg
Няма замърсяване на въздуха, обявиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Изявлението е по повод постъпили на зеления телефон сигнали за задушлива миризма на ароматни въглеводороди в комплексите „Славейков“, „Изгрев“, „Лазур“, „Братя Миладинови“ и квартал „Ветрен“, около полунощ днес.

РИОСВ твърди, че нейните експерти са извършили проверка на всички автоматични измервателни станции за контрол на качеството на въздуха и са установили категорично, че няма регистрирани превишения на праговите стойности на нормите на контролираните замърсители в атмосферния въздух.

РИОСВ-Бургас провери сигналите за неприятна миризма в града - замърсяване няма

В ежедневния рапорт на „Лукойл Нефтохим Бургас“ е докладвано, че дружеството не работи и от 1 март е в капитален ремонт. Единната противоаварийна служба там също направила проверки и не констатирала миризми, а в момента в нефтозавода са забранени всички дренирания на апарати и оборудване към въздушна и водна среда.

РИОСВ ще продължи да информира за състоянието и качеството на атмосферния въздух.