Въздухът без замърсявания след пожара
Въздухът без замърсявания след пожара / netinfo

Автоматичната станция за качеството на атмосферния въздух в Несебър не е регистрирала превишения на средночасовите норми на контролираните показатели по време на пожара вчера. Екип на Регионалната лаборатория и РИОСВ-Бургас извърши измервания по време на инцидента в три точки в Несебър, Равда и на 80 м от мястото на пожара. Не са установени завишени стойности по измерените показатели.
За периода от 17 часа вчера до 9 часа днес всички данни от автоматичните станции в Несебър и Бургас показват, че нивата на показателите са в границите на допустимото. Единствено леки завишения са отчетени на средноденонощната норма по показател фини прахови частици в пунктовете в Долно Езерово и Меден Рудник. Причина за това е масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществен сектор през този сезон и влиянието на автомобилния транспорт.