/ Областна администрация Силистра
За недопускане на проникването на африканската чума по свинете на територията на Бургас, областната епизоотична комисия разпореди редица мерки. В срок до 14 септември кметовете и кметските наместници трябва да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине и да предоставят копия от тях на официалните ветеринарни лекари по общини.
 
Стопаните в пограничните райони колят прасетата и затварят в буркани

Служителите от Агенцията по храните ще разпространят информационен лист за превантивните мерки, които собствениците следва да предприемат. Това се прави с цел свиневъдите да бъдат предварително и напълно осведомени за цялата клинична картина, начините за предпазване и евентуалните последствия при установяване на заболяването.
 
Стопаните трябва да засилят мерките за биосигурност и при съмнение за заболяването да уведомят незабавно ветеринарния лекар на съответната община. Забранява се изхранването на отглежданите свине с кухненски отпадъци и отпадъци от депа.
 
Първи случай на африканска чума по свинете у нас

Гранично-инспекционният ветеринарен пункт ще засили контрола по извършване на дезинфекция на транспортните средства влизащи в страната, както и контрола за внос на неразрешени хранителни продукти.
 
Според специалистите заболяването е агресивно, затова и разпоредените мерки трябва да се спазват изключително стриктно. Комисията призовава всички стопани независимо от броя на животните, които отглеждат да ограничат тяхното движение и да спазват стриктно инструкциите на ветеринарните власти.