Уникална римска постройка излезе изпод земята
Уникална римска постройка излезе изпод земята / Пресцентър

 

Културни пластове от две епохи бяха открити по време на археологическо проучване във връзка с изпълнението на проекта за водния цикъл на Поморие. Изследвано е извършено по трасето по улица „П. Р. Славейков”, при кръстовището с улица „Мусала“.

От некропол от Средновековието са проучени около 30 гроба по християнския обред. Под него са открити градежи от късната античност (ІV – VІ век). Предстоят изследвания, но най-вероятно става дума за помещение от сложен комплекс.

Подовото ниво, начинът на градеж, и като цяло подемният материал подкрепят тази теза. Приблизителната ориентация на помещението е север-юг. Засечени са източната и западната му стени, които са изградени  с ломени камъни.