Ученици: Проблемът с дрогата  съществува и в нашето училище
Ученици: Проблемът с дрогата съществува и в нашето училище / netinfo
74% от деветокласниците в Бургас смятат, че сред младите хора в морския град има проблем с употребата на наркотици, а според 39% този проблем съществува и в собственото им училище. Данните са от проучване на РИОКОЗ за нивото на информираност по проблемите на зависимостите-алкохол, цигари, наркотици. Анкетирани са 147 ученика от 9 клас на 5 бургаски училища на възраст между 14 и 15 години. От тях 89 момичета и 58 младежи.

Младите хора показват значителна толерантност към употребата на различните психоактивни вещества, особено легалните. По отношение на употребата на алкохол и цигари от време на време, одобрение изказват съответно 67,1% и 38,6% от учениците. Не малка част подкрепят и редовната употреба на алкохол-15,6% и цигари-34%. Прави впечатление, че всеки десети ученик не може да прецени дали одобрява или не употребата на алкохол и цигари.

Основните причини за употребата на наркотични вещества от млади хора, според учениците най-вече са: любопитството, желанието за бягство от проблемите и търсенето на нови преживявания Други чести причини са: конфликти с родителите, натиск от страна на връстници и справяне с комплекси.

Възрастовата граница все повече намалява -сочи проучването. 13 -14 годишните за първи път опитват от дрогага . Според над половината от интервюираните е лесно един ученик да си набави някакъв наркотик. На всеки втори поне веднъж му е предлагано да експериментира с дрога. 70% са категорични, че при предложение от страна на приятел да опитат заедно някакъв наркотик, биха отказали, докато 20,4% от учениците биха се поколебали.