/ Ивелина Валчек

Община Бургас да изработи десет метални конструкции за гнездене на бели щъркели. Точките на гнездата ще бъдат посочени от представители на Регионалния исторически музей, Българско дружество за защита на птиците и Регионална Инспекция по околната среда и водите, а предложението е оформено в докладна записка до Общински съвет-Бургас от групата на ПП ГЕРБ. Вносителите залагат като краен срок на изпълнение 8 април.

Спасени редки птици отново заживяват във „Вая“

Съветниците прилагат становище от доц. д-р Светла Далкачиева, която обръща внимание, че според последното национално преброяване на белия щъркел от 2015 г. на територията на община Бургас има 61 гнезда. Орнитологът отбелязва, че най-подходящо е гнездовите платформи да се поставят в близост до вече съществуващо гнездо.

Белият щъркел е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Според народните вярвания той е свещена птица и носи щастие и късмет на дома и селото, където гнезди. Щъркелът е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека.