/ Обществен посредник на Бургас/пресцентър
Общественият посредник Тодор Стамболиев настоява за приемането на нормативен акт, който да урежда правото на престой и паркиране на ППС, собственост на лица с трайни увреждания, по настоящ адрес. Бургаският омбудсман вече е изпратил писмо до местния парламент и кмета Димитър Николов. Реакцията му идва след няколко сигнала за проблем са паркирането на автомобили в зоните за платено паркиране, собственост на хора с увреждания.
 
ОбС доволен от работата на омбудсмана

Така трудноподвижните лица са принудени да паркират далеч от дома си на друго необособено място за инвалиди и биват санкционирани. Запознах се в дълбочина с поставения въпрос и намирам искането им за справедливо. Обособяването на места за паркиране на хора с увреждания по настоящ адрес е възможност за определен кръг лица.

Паркирането на всяко трето лице, дори и притежаващо  карта за безплатно паркиране всъщност лишава именно този, заради когото е осигурена такава възможност за паркиране в близост до местоживеенето си“, пише омбудсманът в писмото си.
 
Омбудсманът е свършил доста работа през миналата година


Той уточнява, че с промени през 2012 година целият раздел, уреждащ известни привилегии при престой и паркиране на ППС управлявани от хора с увреждания е отменен. Последвало приемането на нови текстове, които обаче са атакувани в съда и съответно отменени заради липса на становище от Агенцията за хората с увреждания.
 
„И така към настоящия момент, липсва каквато и да е уредба на правата на лицата с увреждания, създаващи известни привилегии за паркиране и престой на собствени ППС по настоящ адрес на територията на Община Бургас, освен общата уредба на чл.99 от ЗДвП.  

Важно е да се упомене, че Закона за интеграция на хората с увреждания вече е отменен, а новият Закон за хората с увреждания в сила от 01 януари в чл.10, ал.3, т.9 указва, че Агенцията на хората с увреждания: „участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания и дава становища по тях.

"Прави впечатление, че липсва думата „задължително“, следователно не би следвало да се изчаква становище по приемането на Наредбата от агенцията. Така или иначе, правата на хората с увреждания относно паркиране на превозни средства по постоянен, или настоящ адрес са неуредени, това създава несправедливост и ограничава правата на хората с увреждания“, се казва още в писмото на Тодор Стамболиев.