Пет сиви жерава долетяха в лагуната на Атанасовското езеро
Пет сиви жерава долетяха в лагуната на Атанасовското езеро / БДЗП
Пет сиви жерава долетяха в лагуната на Атанасовското езеро с идването на есента и застудяването на времето, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците след мониторинг на местността. В миналото жеравите са мигрирали масово през България и са били честа гледка у нас. Но днес сивият жерав е рядък за страната и наблюденията на този вид са винаги голяма радост за наблюдаващите.

Екипът орнитолози установи и 12 розови фламинги, които за разлика от жеравите стават все по-чест гост по нашите езера. Видът разширява гнездовия си ареал в Европа, навлизайки на север и неслучайно наскоро беше установена и нова гнездова колония в Украйна. Така че вероятно няма да е голяма изненада, ако в близкото бъдеще се установят и първите гнездящи фламинги за страната точно в Атанасовско езеро.